Vyberte stránku

STRAKONICKÝ DRAK

 

 

I
STRAKONICE

6.  září 2020

t
Řeka Otava

lávka u Měšťanského pivovaru

V sobotu tréninky,

v neděli závody.

Strakonický drak – 3. ročník

Ano, je to tak. Třetí ročník je úspěšně za námi.

Rekordní počet posádek se popral o medaile a poháry a o překvapení nebyla nouze.

STRAKONICKÝ DRAK – PŘIHLÁŠKA A PROPOZICE

PROPOZICE ZÁVODU

Akce se koná pod záštitou vedení Města Strakonice a Českého svazu dračích lodí

Termín:             neděle 6. 9. 2020, 10:00

Místo:                 Strakonice, řeka Otava, lávka u Měšťanského pivovaru
Pořadatel:          Městské kulturní středisko Strakonice, Torrsen Sports s.r.o., Cesta draka z.s.

Přihlášky:          online odkaz je na www.strakonicky-drak.cz

uzávěrka přihlášek do naplnění kapacity 27 posádek, nejpozději do 31. 8. 2020

dotazy k přihláškám: info@torrsen-sports.cz, tel.725 606 750

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Soutěží se v souladu s pravidly ČSDL – kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk a ihned následují opravné jízdy. Třetím startem jsou jízdy finálové. Do finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

KATEGORIE

Týmy přátel – 10DL MIX – 8-10 pádlujících, z nichž musí být minimálně 2 ženy
Sportovní týmy  – 10DL SPORT MIX – 8-10 pádlujících, z nichž musí být minimálně 2 ženy

Posádku zastupuje a vede kapitán, který je součástí posádky a je za ni zodpovědný.
Každá posádka musí mít bubeníka staršího 12 let. Člen posádky a bubeník věku 15 let a mladší je povinen mít plovací vestu.
Pořadatel zajišťuje všem posádkám kormidelníka, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

TRAŤ ZÁVODU

200 metrů – startuje se ve 3 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí u lávky u pivovaru. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou. 

1000 metrů – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na jednu otáčku.

 Lodě a jejich příslušenství zajišťuje pořadatel.

HARMONOGRAM ZÁVODU

Harmonogram je orientační, přesné časy budou stanoveny dle počtu přihlášených posádek.

Sobota   5. 9. 2020
15.00 – 18.00 hod    možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu

Neděle 6. 9. 2020
09:30              porada kapitánů
10.00-16.00  závody na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, finále
16.00-18.30  závod na 1000 m

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Závod je určen pro širokou veřejnost – amatérské týmy i sportovní posádky. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi toho, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé během závodu.  Za závodníky mladší 18 let zodpovídá jejich zákonný zástupce a jejich účast je možná pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Občerstvení                         zajištěno v dostatečném množství u pivovaru
Zdravotní služba                 zajišťuje pořadatel
WC a sociální zařízení        v prostoru závodiště k dispozici.